СТАНДАРТНІ УМОВИ

 

СТАНДАРТНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БОКСІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX” (далі — Умови)

 

1. Загальні положення

1.1.  Після підписання Акту приймання–передачі об’єкта оренди Орендар повинен встановити на дверях боксу замок і нести відповідальність за доступ до нього.

1.2. Орендодавець має право відмовити в доступі будь-якій особі (включаючи Орендаря), якщо така не може засвідчити свою особу.

1.3. Орендар відповідає за встановлення замка на дверях Боксу і повинен забезпечити його знаходження в закритому стані під час відсутності.

1.4. Орендодавець не несе відповідальності за речі Орендаря, залишені на території складу поза межами Боксу якій від орендує.

1.5. Орендар в день припинення Договору повинен забрати все майно з Боксу і залишити його чистим і прибраним, передавши Орендодавцю по Акту повернення об’єкта оренди не зачиненим і в тому ж стані, в якому він перебував у день передачі Орендарю.

У разі виникнення у Орендодавця претензій, щодо стану Боксу, Орендар зобов’язаний протягом 2 (двох) днів сплатити суму зазначену в дефектному акті, який складено Орендодавцем.

1.6. Орендар не має права доступу в інші Бокси, крім Боксу, зазначеного в Акті прийому-передачі обєкту оренди.

2Правила зберігання речей у Боксах.

2.1.  При використанні об’єкта оренди Орендарю ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

2.1.1.   зберігати небезпечні речі і товари а саме:

 • швидкопсувні продукти харчування;
 • звірів, інших живих істот (плазунів, гризунів, риб тощо), а також будь-які рослини;
 • отрути і наркотичні речовини;
 • паливно-мастильні матеріали, або інші легкозаймисті, або вибухонебезпечні, або вогненебезпечні, або токсичні речовини, або їх відходи, чи гази, або майно, що виділяє неприємні пари або запахи, а також спеціальні матеріали і спеціальне обладнання для їх виробництва;
 • рентгенівське устаткування, прилади й устаткування з використанням радіоактивних речовин і ізотопів, а також самі радіоактивні речовини;
 • промислові і побутові фарби в негерметичній або раніше відкритій упаковці;
 • зброю, боєприпаси, або їх складові частини чи елементи (патрони, гільзи тощо);
 • зразки науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт для створення озброєнь і військової техніки;
 • предмети, які підлягають вилученню згідно з рішенням суду.

2.1.2.   використовувати його в якості житла чи робочого місця, приміщення для здійснення торгівлі чи надання послуг, реєструвати адресу місцезнаходження для юридичних осіб чи адресу проживання для фізичних осіб;

2.1.3. розміщувати більше 150 (сто п’ятдесяти) кілограм вантажу на квадратний метр підлоги, виготовленої із ОСБ-плити;

2.1.4. самовільно змінювати або здійснювати ремонт Боксу;

2.1.5. палити або використовувати джерела відкритого вогню.

3. Права та обов’язки Сторін при користуванні Боксами.

3.1.При користуванні Боксом, а також іншим майном Орендодавця, яким йому дозволено користуватися відповідно з Договором, Орендар зобов’язаний:

 • не створювати перешкод співробітникам Орендодавця або іншим користувачам Боксів;
 • не здійснювати наступних дій: не проводити самостійно фарбувальні роботи або розливати фарби в ємності, розпорошувати фарбу або здійснювати слюсарні роботи будь-якого роду щодо Боксу, прикріплювати що-небудь до стін, стелі, підлоги або дверей Боксу або проводити його перепланування, захаращувати проходи, сходи, службові приміщення або інші частини приміщень Орендодавця, завдавати шкоди Боксу або будь-якому іншому майну Орендодавця або будь-яких інших користувачів Боксів, тощо.
 • використовувати у разі необхідності спеціальні технічні засоби при розвантажені, завантажені, переміщені тощо, особистого майна і речей в приміщеннях Орендодавця.

3.2.  У разі якщо порушення Орендарем цього пункту призвело до заподіяння шкоди Боксу або іншому майну Орендодавця, Орендар на підставі дефектного акту, складеного Орендодавцем, повинен: провести ремонт, відновити або замінити пошкоджене майно або відшкодувати витрати Орендодавця, пов’язані з проведенням необхідного ремонту, відновлення або заміни відповідно. Дані дії повинні бути виконані в строк, який Орендодавець доведе до Орендаря: особисто, або засобами телефонного зв’язку, або електронною поштою, або поштовим повідомленням.

3.3.  Орендар визнає, що майно, яке зберігається у Боксі, залишається на зберіганні на його особистий ризик й зберігається за його рахунок. Орендар несе відповідальність за страхування майна у складському відсіку від усіх застрахованих ризиків за повною вартістю страхового відшкодування на його розсуд.

3.4.  Орендар розуміє і визнає, що з плином часу майно зазнає нормальний процесу зносу й старіння та підтверджує, що умови зберігання в складському відсіку достатні для тривалого зберігання майна Орендаря,  всі речі, що зберігаються на об’єкті оренди є безпечними, належно запакованими для їх безпечного зберігання з урахуванням усіх ризиків, не мають небезпечних характеристик, не включають і не містять небезпечних речовин.

3.5. Орендодавець не несе відповідальності за стан вмісту Боксу. Орендар зобовʼязаний сам стежити за тим, щоб вміст Боксу не піддавався пошкодженням та особисто або через довірених осіб здійснювати не рідше ніж 1 раз на місяць періодичний огляд майна, що зберігається у Боксі, задля запобігання його пошкодження з будь-яких обставин.

3.6. Орендар та його довірені особи повинні дотримуватись  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом МВС України№ 1417 від 30.12.2014р., під час перебування і зберігання майна  в Боксі; дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування в приміщеннях Орендодавця; бути на місці для отримання будь-якого доставленого в Бокс майна, і повинен зберігати це майно таким чином, щоб не створювати незручностей для інших орендарів Боксів; дотримуватися ввічливості стосовно інших осіб при користуванні коридорами, сходами, службовими приміщеннями або іншими частинами приміщень Орендатора; негайно повідомляти Орендатору про будь-яку шкоду, заподіяну в Боксі; дотримуватися вказівок співробітників Орендодавця в приміщеннях Орендодавця та ціх Умов; відшкодовувати Орендодавцю будь-які збитки, що виникають внаслідок порушення Договору Орендарем.

3.7. У разі заподіяння майну, здоров’ю або життю Орендаря чи його довіреній особі шкоди внаслідок невиконання або неналежного виконання ними цих Умов, правил, інструкцій та вказівок Орендодавця щодо необхідних заходів пожежної безпеки та заходів особистої безпеки, відповідальність за таку шкоду Орендар чи його довірена особа несуть самостійно.

3.8.Орендодавець має право не дозволити зберігання будь-якого майна не пояснюючи причин такого рішення.

4. Поводження з небезпечними та забороненими речами.

4.1.Орендар зобов’язаний забрати із Бокса небезпечні речі та/або товари (п.2.1.1. Умов) протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту повідомлення Орендаря Орендодавцем (усно, по телефону, електронною поштою або в інший спосіб) або надати письмове розпорядження Орендодавцю утилізувати за рахунок Орендаря небезпечні речі і товари.

4.2.Орендодавець має право утилізувати небезпечні речі та/або товари (п.2.1.1. Умов) Орендаря із обов’язковим відшкодуванням Орендодавцю документально підтверджених витрат Орендодавця на утилізацію, якщо протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повідомлення Орендаря Орендодавцем (усно, по телефону, електронною поштою або в інший спосіб) Орендар не забере із Боксу такі речі та/або товари або в цей же строк не надасть письмове розпорядження на утилізацію Орендодавцю.

5. Відшкодування збитків

5.1. Орендар відшкодує Орендодавцю збитки і звільняє Орендодавця від відповідальності щодо будь-яких вимог, позовів чи інших розглядів, порушених відносно Орендодавця у зв’язку з будь-якими спорами щодо права власності на майно, що зберігається в Боксі, або відносно особи, яка має за Законом право володіння цим майном, або небезпечних властивостей майна, заразного чи інфекційного характеру майна, і стосовно всіх витрат, збитків або шкоди, що понесені або підлягають оплаті Орендодавцем у зв’язку з будь- якими вищевказаними вимогами, позовами або іншими розглядами або у результаті таких.

5.2. Орендар повинен також повністю відшкодувати Орендодавцю збитки, стосовно всіх позовів, вимог, витрат і витрат будь-якого характеру, що понесені Орендодавцем або будь-якими його співробітниками та виникли в результаті використання Боксу Орендарем.

5.3. Орендодавець після припинення та/або розірвання Договору може звільнити Бокс від майна Орендаря відповідно до умов п. 4.2.7. Договору оренди боксу.

 

СКЛАД ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”

Телефон: 0 (67) 186 70 70

Телефон: 0 (50) 186 70 70

Телефон: 0 (93) 186 70 70

E-mail: sales@unibox.kiev.ua